Monthly Archive: Červenec 2018

Předmluva – kavárník

Všechno to začalo v jednom poměrně velikém, avšak zastrčeném městě, jež se nacházelo mezi řekami Stříbřinou a Velikou Tulačkou. Ve městě jménem Krásné Meziříčko. V Krásném Meziříčku se nacházely vcelku běžné městské části, jako...

Příběh třetí – Kouzelné kužely

Jednoho krásného zimního dne si Antonín udělal své oblíbené horké kakao, sedl si k jednomu stolku u okna a zasněně sledoval padající vločky. Když vtom se vedle něj ozvalo: „Padá, mrcha bílá, co? Pořád...

Příběh první – O bubáku Bobákovi

Jednoho brzkého rána navštívil kavárnu zvláštní muž. Měl štěstí, poněvadž takhle časně pan Toníček nikdy neotevíral. Toho dne však potřeboval vstát dřív, roztřídit nově nakoupené knihy a jelikož bylo teplé léto, nechal dveře otevřené,...